Milchvieh-Spezialitäten
zur Startseite
zu Siliermitteln
Zakiszacze
zu Dosiergeräten
Dozowniki
zum SiloSolve-Film
Film SiloSolve® FC
zu Ergänzungsfutter
Dodatki paszowe
zu Güllezusatz
Dodatek do gnojowicy

 

Celem naszego działu jest poprawienie rentowności Państwa produkcji mlecznej przy zastosowaniu naszych produktów. Dlatego też reprezentujemy firmy, które wyspecjalizowały się w swojej branży i są znane na międzynarodowych rynkach. Możemy Państwu zaoferować specjalistyczne produkty, które nie zawsze są dostępne w lokalnym handlu.

Szczególnie w panujących trudnych warunkach gospodarczych wielu rolników chce odkryć i wykorzystać ukryte możliwości.

Skupiliśmy się na 3 podstawowych kwestiach:

Poprawa jakości paszy podstawowej

Najważniejszym bogactwem hodowcy bydła mlecznego jest pasza podstawowa. Od dawna nie wystarcza już przygotowywanie „dobrej“ kiszonki z wystarczającą koncentracją ENL (energią netto laktacji). Dziś trzeba mieć za cel karmienie krów kiszonką najwyższej jakości. Ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie pasz podstawowych pozwala nam zaproponować Państwu indywidualne doradztwo oraz preparaty poprawiające jakość kiszonki.

Stabilizacja funkcjonowania żwacza

Niemalże tak ważnym jak przygotowywanie wysokowartościowej kiszonki jest pomóc krowie maksymalnie wykorzystać potencjał podanej kiszonki. Specjalne produkty mają za zadanie stymulować bakterie pracujące w żwaczu, po pierwsze w celu zwiększenia wydajności mlecznej i po drugie, by poprawić stan zdrowia zwierząt.

Wspomaganie zdrowotności zwierząt

Trucizny (jak mykotoksyny, czyli trucizny grzybicze), dostające się do organizmu krowy poprzez pasze czy ściółke, stanowią obciążenie dla przemiany materii, funkcjonowania organów wewnętrznych i osłabiają system odpornościowy. Ich skutki dla zdrowia zwierzęcia pozostają często niezauważone, a wpływ był długo lekceważony. Dopiero stopniowo zaczynają one docierać do centrum powszechnego zainteresowania. Prawidłowo funkcjonujący żwacz może w przeciwieństwie do żołądka świni czy kury przejąć ważne funkcje odtruwania. Warunkiem do tego jest jednak, żeby wartość pH w żwaczu nie spadlła poniżej optimum. Wtedy to obumierają odpowiedzialne za odtruwanie pierwotniaki.

 

Zakiszacze

Siliermittel

Wysoką wydajność przy niskim udziale kosztów można tylko osiągnąć wykorzystując najwyższej jakości kiszonkę. Ocenie podlega nie tylko wartość energii netto laktacji (ENL) czy ilość kiszonki. Istotniejsze jest, aby odpowiednia była również jakość składników odżywczych (karotenoidy, witaminy, aminokwasy, węglowodany) zawartych w kiszonkach, smakowitość, strawność i trwałość kiszonki podczas składowania.

Grupa Chr. Hansen, jako światowy, wiodący producent bakterii kwasu mlekowego, oferuje różnego rodzaju biologiczne dodatki do produkcji kiszonki poprawiające powyższe parametry.

W procesie selekcji odpowiednich szczepów bakterii kwasu mlekowego uwagę przywiązuje się głównie do ich zdolności homofermentatywnego hamowania drożdży (bez zwiększenia zawartości kwasu octowego) i w ten sposób poprawę zarówno smakowitości, strawności, jak i stabilności kiszonki po otwarciu silosu.

Ze względu na podwójny mechanizm działania, nasze produkty charakteryzują się szerokim spektrum zastosowania.

 

Film "SiloSolve® FC - wyróżniony przez krowy"

 

 

 

do góry

 

 

Dozowniki

Dosiergeräte

Stosując środki ułatwiające zakiszanie ważne jest możliwie dokładne i równomierne dozowanie roztworu na zbiory.

Nie ważne, czy posiadają Państwo sieczkarnię, przyczepę zbierającą czy prasę do balotowania; Linia produktów jbs vario oferuje innowacyjne rozwiązania w korzystnej cenie, odpowiadające Państwa indywidualnym wymaganiom.

 

do góry

 

 

Dodatki paszowe

Krowy mleczne

Ergänzungsfutter

Podstawowym warunkiem, aby krowa była zdrowa i wysokowydajna jest sprawnie funkcjonujący żwacz. Mikroorganizmy w żwaczu pracują beztlenowo. Im więcej mikroorganizmów jest aktywnych w żołądku, tym lepsze jest wykorzystanie paszy. Dlatego celem każdego żywienia musi być zapewnienie bakteriom optymalnego środowiska w żwaczu. Preparat jbs rinderhefe - drożdże dla bydła podwyższa populację mikrobiologiczną żwacza, umożliwiając krowie skuteczniejsze przetwarzanie i pobór paszy.

  • więcej tłuszczu i białka
  • więcej mleka
  • wyższa produkcja witamin i biotyny w żwaczu
  • stabilizują żwacz, zwłaszcza w czasie stresu
  • zmniejszają ryzyko kwasicy
  • mniej resztek paszy w odchodach

Dodatkowo oferujemy Państwu drożdże paszowe z preparatem wiążącym mykotoksyny. Szkody spowodowane mykotoksynami w paszy są bardzo różne i często przyczyna nie jest rozpoznawana. Hodowcy zauważają, że wydajność spada, a stan zdrowia zwierząt pozostawia wiele do życzenia. Ze względu na to, że mykotoksyn nie dostrzeżemy gołym okiem i pojawiają się w różnych miejscach albo pojawiają się bardzo nieregularnie w niektórych partiach paszy, jedyną możliwością ochrony zwierząt przed uszkodzeniem organów czy układu odpornościowego jest profilaktyczne skarmianie preparatu wiążącego mykotoksyny.

 


 

Bydło opasowe

Bullen

Podstawą osiągnięcia dobrych wyników w opasaniu bydła jest najlepszej jakości pasza podstawowa oraz jej dobre wykorzystanie. Dlatego właśnie w naszej ofercie, oprócz dodatków do zakiszania kukurydzy, znalazła się także pasza uzupełniająca na bazie żywych drożdży, przeznaczona szczególnie dla opasów. Pozytywny wpływ żywych drożdży na zdrowie i wydajność bydła obserwujemy już od lat w żywieniu krów mlecznych. Jesteśmy pewni, że efekty te także w przypadku opasu prowadzą do efektywniejszego wykorzystania paszy w żwaczu.

 

do góry

 

Dodatek do gnojowicy

Güllezusatz

Gnojowica jest cenna!
zapach = straty

Wydaliny naszych zwierząt hodowlanych są pełne składników pokarmowych, ponieważ pasza zawsze jest wyodrębniona tylko w pewnym stopniu. Ciężko strawne składniki większości włókien przeważnie lądują kompletnie w zawiesinie gnojowicy i może to prowadzić do tworzenia się warstw pływających o złej lepkości.

Nieprzyjemny zapach jest nie do uniknięcia. Każde jego powstanie sygnalizuje utratę składników odżywczych, które się ulatniają i postrzegamy je jako zapach. Obejmuje to tworzenie lotnego amoniaku z przemian mocznika, jak również powstawanie nieprzyjemnego zapachu z lotnych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas masłowy i kwas octowy.

jbs güllezusatz pomaga kierować procesami reakcji w gnojowicy w ten sposób, że materiał włóknisty jest zredukowany oraz traci mniej składników odżywczych.

do góry

 Jesteśmy blisko, dosłownie, na odległość telefonu!

Poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 18:00

Tel. 0049 4262 - 20 74 -699
Fax 0049 4262 - 20 74 -740

lub napisać!

 jbs service
  • szybka dostawa
  • gwarancja ceny
  • Jesteśmy blisko, dosłownie na odległość telefonu!
 Jeżeli chciałbyś / chciałabyś ...

dołączyć do dynamicznego zespołu i samodzielnie pracować w miłej atmosferze, to oznacza, że jesteś we właściwym miejscu!

Dowiedz się więcej na temat pracy lub praktyki w jbs na naszej niemieckiej stronie

 "Arbeiten bei jbs"